กุรอานถูกเปลี่ยนแปลงหรือ
โองการซัจดะฮฺ
ตะอฺวีลอัล-กุรอาน
 คุณสมบัติของอัล-กุรอาน
กำเนิดสุริยคราส